Tháng: Tháng Mười Một 2017

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán TP Đà Nẵng 2017 – 2018

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo Đà Nẵng. Thời gian làm bài 120 phút (không kể phát đề). Bài 1:( 1,5điểm) a.  Tính \(A=\sqrt{8}+\sqrt{18}-\sqrt{32}\) ; b. Rút gọn biểu thức \(B=\sqrt{9-4\sqrt{5}}-\sqrt{5}\) Bài 2:( 2,0điểm) a) Giải hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}2x-3y=4\\x+3y=2\end{array} […]

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bình Dương 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo Bình Dương. Có đáp án. Thời gian làm bài 120 phút (không kể phát đề). Đề thi: Bài 1 : (1 điểm) Rút gọn biểu thức sau: 1) \(A=3\sqrt{3}+2\sqrt{12}-\sqrt{27}\);                  2) \(B=\sqrt{{{\left( […]

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2017 - 2018 có đáp án-5

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông. Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang. Ngày thi 06/06/2017. Có đáp án. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi: Câu I (2,0 điểm). Tính giá trị của biểu thức \(A=\sqrt{25}+3\sqrt{8}-2\sqrt{18}\). Tìm \(m\) để […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme