Tháng: Tháng Chín 2018

Ôn tập dạng toán Trung điểm của đoạn thẳng

Trong phần đầu tiên của Hình học 6 có phần trung điểm của đoạn thẳng thì bạn cần chuẩn bị để thực hiện các bước giải sao cho đúng nhất. Chỉ cần thực hiện đúng quy trình với các bước đầy đủ cơ bản thì bạn có thể làm bài với tốc độ nhanh nhất […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme