Posts: 42

Trang Minh Thiều

Latest Posts by the Author

 1. Những điều cần biết về hai tam giác đồng dạng của toán lớp 8
 2. Tìm hiểu về định lý Pytago cơ bản của toán lóp 7
 3. Một số dạng toán phần Đa diện, diện tích đa thức của toán lớp 8
 4. Giá trị của một biểu thức là gì trong kiến thức toán lớp 7 cơ bản nhất
 5. Chuẩn bị một số dạng toán lớp 8 cơ bản ôn tập trước kỳ thi cuối kỳ
 6. Cùng làm một số dạng toán phần hàm số bậc nhất của toán lớp 9 cơ bản
 7. Ôn lại số liệu thống kê, tần số của toán lớp 7 cơ bản trong sách giáo khoa
 8. Tính chất cơ bản của phân thức trong toán đại lớp 8
 9. Thực hành làm các bài toán phần chia lũy thừa cùng cơ số lớp 6
 10. Ôn luyện phương trình bậc nhất hai ẩn cơ bản của toán lớp 9
 11. Ôn tập định lý ta lét trong tam giác của toán lớp 8
 12. Các dạng toán của toán lớp 7 về phần phân số bằng nhau cơ bản
 13. Ôn lại các dạng toán phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối của toán lớp 8
 14. Phần kiến thức cơ bản về hình trụ, hình nón và hình cầu lớp 9
 15. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm hạng tử
 16. Bất phương trình bậc nhất một ẩn trong toán lớp 8 cơ bản
 17. Ôn lại kiến thức về độ dài đường tròn, cung tròn trong lớp 9
 18. Làm các bài tập phần quy đồng mẫu số nhiều phân số toán lớp 6
 19. Chương trình sách giáo khoa về phần nửa mặt phẳng cơ bản
 20. Tìm hiểu kiến thức cơ bản về chương Tam giác đồng dạng toán lớp 8
Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme