Các bước chi tiết làm nội dung Góc ở tâm. Số đo cung

Trong chương trình sách giáo khoa cơ bản thì phần hình học lớp 9 thì một số bài toán về Góc ở tâm. Số đo cung không thể bỏ qua mà bạn cần chú ý nắm chắc kiến thức để làm các dạng toán.

Theo đó, các giáo viên chuyên toán lớp 9 cũng đã chỉ ra các dạng toán phù hợp với trình độ của học sinh. Dưới đây là một số dạng toán và cách giải một số bài toán về Góc ở tâm. Số đo cung dễ hiểu nhất cho các bạn tham khảo.

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme