Các bước làm bài toán liên quan đến đối xứng tâm

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Hình học 8 với các bài toán phần đối xứng tâm với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 8 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần đối xứng tâm ở dưới đây để các bạn tham khảo và làm bài với tốc độ chính xác và đơn giản nhất. Các bạn học sinh có thể tham khảo dưới đây:

Nguồn toancap2.com

 

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme