Các bước làm bài toán liên quan phần Nhân hai số nguyên khác dấu

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Hình học 6 với các bài toán phần Nhân hai số nguyên khác dấu với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 6 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Nhân hai số nguyên khác dấu rất cơ bản. Các bạn học sinh có thể tham khảo dưới đây:

 

Nguồn toancap2.com

 

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme