Các bước làm phần Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Hình học 9 với các bài toán phần Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 9 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau rất cơ bản. Các bạn học sinh có thể tham khảo dưới đây:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme