Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Trong chương trình hình học lớp 7 thì các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng mà bạn cần chú ý nắm chắc kiến thức để làm các dạng toán.

Theo đó, các giáo viên chuyên toán lớp 7 cũng đã chỉ ra các dạng toán phù hợp với trình độ của học sinh. Dưới đây là một số dạng toán và cách giải cắt hai đường thẳng đơn giản nhất:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme