Cách giải các dạng toán thuộc phần Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm là một trong những phần kiến thức cơ bản và quan trọng mà các bạn học sinh học lớp 6 nên biết và cần chuẩn bị đầy đủ nhất.

Dưới đây là hướng dẫn của các giáo viên chuyên dạy Toán lớp 6, phần Đại số có những bài toán liên quan đến nội dung Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm bao gồm các dạng cụ thể như sau:

Nguồn toancap2.net

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme