Chi tiết từng bước giải toán lớp 7 phần Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

Trong chương trình toán lớp 7 của Đại số, các bạn học sinh nhất định cần nắm vững kiến thức và các bước giải nội dung Đồ thị hàm số y = ax (a # 0) chính xác.

Đây không chỉ là nền tảng kiến thức toán lớp 7 mà còn là cơ sở để các bạn chuẩn bị làm các dạng toán liên quan. Đồng thời, nếu giải toán Đồ thị hàm số y = ax (a # 0) nhanh thì còn là kỹ năng để giải toán lớp 8 một cách cơ bản.

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme