Chuyên đề: Hàm số lớp 9 luyện thi vào 10

 Chuyên đề: Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai

Hàm số là dạng toán mà học sinh THCS coi là dạng toán khó và chứa đựng nhiều khái niệm mới, đồng thời hàm chứa nhiều dạng bài tập hay. Trong các kì thi vào lớp 10 THPT kiến thức về hàm số luôn đóng một vai trò quan trọng về điểm số Song học sinh lại hay mất điểm về phần này vì dễ lẩn  lộn giữa các khái niệm và không phân dạng được các bài toán để giải.

Hàm số là chương học tương đối khó, các bái toán về hàm số rất đa dạng và khó, có nhiều trong các đề thi học sinh giỏi các cấp, thi vào lớp 10 THPT. Tuy nhiên, các tài liệu viết về vấn đề này chỉ nêu ra cách giải chung chưa phân dạng và phương pháp giải cụ thể gây nhiều khó khăn trong việc học tập của học sinh, cũng như trong công tác tự bồi dưỡng của giáo viên.

Vì vậy việc nghiên cứu để “Phân dạng các bài toán về hàm số trong chương trình Toán THCS” là rất thiết thực, giúp giáo viên nắm vững nội dung và xác định được phương pháp giảng dạy phần này đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 ở các trường THCS.

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme