Dạng bài tập tính giá trị biểu thức – Đại số 9

Ở bài viết này Toancap2.com chia sẻ tới các em 2 dạng bài tập tính giá trị biểu thức: Biểu thức số và biểu thức được tính qua biểu thức khác.

Và 1 số bài tập luyện tập.

Phần 1: Biểu thức số

Dạng bài tập tính giá trị biểu thức - Đại số 9

Phần 2: Biểu thức được tính qua biểu thức khác

Dạng bài tập tính giá trị biểu thức - Đại số 9-1

Phần 3: Bài tập luyện tập

Dạng bài tập tính giá trị biểu thức - Đại số 9-2

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme