Đề thi Toán vào lớp 10 Tây Ninh năm học 2017-2018

Câu 1: (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức T = \(\sqrt{36}+\sqrt{9}-\sqrt{49}\)

Câu 2: (1,0 điểm) Giải phương trình  x2 – 5x – 14 = 0

Câu 3: (1,0 điểm) Tìm m để đường thẳng \((d):y=\left( 2m-1 \right)x+3\) song song với đường thẳng \((d’):y=5x+6\)

Câu 4: (1,0 điểm) Vẽ đồ thị của hàm số \(y=\frac{3}{2}{{x}^{2}}\)

Câu 5: (1,0 điểm) Tìm a và b biết hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}ax+y=1\\ax+by=-5\end{array} \right.\) có một nghiệm là (2;–3)

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc cạnh BC) biết AB = a , BC = 2a. Tính theo a độ dài AC và AH.

Câu 7: (1,0 điểm) Tìm m để phương trình \({{x}^{2}}+x-m+2=0\) có hai nghiệm phân biệt x1, xthỏa \({{x}_{1}}^{3}+{{x}_{2}}^{3}+{{x}_{1}}^{2}{{x}_{2}}^{2}=17\).

Câu 8: (1,0 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6m và độ dài đường chéo bằng \(\frac{\sqrt{65}}{4}\) lần chiều rộng . Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đã cho.

Câu 9: (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có \(\widehat{BAC}\) tù. Trên BC lấy hai điểm D và E, trên AB lấy điểm F, trên AC lấy điểm K sao cho BD = BA, CE = CA, BE = BF, CK = CD. Chứng minh bốn điểm D, E, F và K cùng nằm trên một đường tròn.

Câu 10: (1,0 điểm) Cho tam giác ABC (AB < AC), nội tiếp đường tròn đường kính BC, có đường cao AH (H thuộc cạnh BC), đường phân giác của góc A trong tam giác ABC cắt đường tròn đó tại K (K khác A) , Biết \(\frac{AH}{HK}=\frac{\sqrt{15}}{5}\) . Tính \(\widehat{ACB}\).

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TOÁN VÀO LỚP 10 TỈNH TÂY NINH 2017-2018

Đề thi Toán vào lớp 10 Tây Ninh năm học 2017-2018-1

Đề thi Toán vào lớp 10 Tây Ninh năm học 2017-2018-2

Đề thi Toán vào lớp 10 Tây Ninh năm học 2017-2018-3

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme