Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

1. Hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt đều là những hình chữ nhật

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương-1

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’

Hình hộp chứ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh

Hai mặt đối diện nhau được xem là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật, các mặt còn lại gọi là mặt bên

Thể tích của hình hộp chữ nhật:

V = a.b.c

a, b, c là ba kích thước của hình hộp

2. Hình lập phương

Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình vuông

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương-2

Hình lập phương ABCD.A’B’C’D’

Thể tích của hình lập phương:

Thể tích hình lập phương cạnh a là

V = a3

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme