Hướng dẫn các bước làm bài toán nội dung Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) của toán lớp 9 với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 9 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) rất cơ bản. Các bạn học sinh có thể tham khảo dưới đây:

 

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme