Hướng dẫn cách làm bài toán nội dung ghi số tự nhiên của toán lớp 6

Trong chương trình sách giáo khoa cơ bản của các em học sinh lớp 6 thì không thể bỏ qua phần đầu tiên chính là phần ghi số tự nhiên. Dưới đây là một số dạng toán liên quan.

Theo phân tích của các giáo viên lớp 6 thì cần đầu tư thực hiện các bước sau để giải các bài toán liên quan đến phần ghi số tự nhiên. Cụ thể như sau:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme