Hướng dẫn cách làm bài toán nội dung hai đường thẳng vuông góc của Toán 7

Hai đường thẳng vuông góc trong chương trình sách giáo khoa cơ bản của các em học sinh lớp 7 rất quan trọng và có một số bài toán liên quan. Dưới đây là cách làm đơn giản nhất.

Theo phân tích của các giáo viên lớp 7 phần Hình học cơ bản thì cần đầu tư thực hiện các bước sau để giải các bài toán liên quan đến phần Hai đường thẳng vuông góc. Cụ thể như sau:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme