Hướng dẫn cách làm bài toán nội dung làm tròn số của Toán 7

Làm tròn số trong chương trình sách giáo khoa cơ bản của các em học sinh lớp 7 rất quan trọng và có một số bài toán liên quan. Dưới đây là cách làm đơn giản nhất.

Theo phân tích của các giáo viên lớp 7 phần Đại số cơ bản thì cần đầu tư thực hiện các bước sau để giải các bài toán liên quan đến phần làm tròn số. Cụ thể như sau:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme