Hướng dẫn cách làm bài toán nội dung ước và bội của toán lớp 6

Trong chương trình sách giáo khoa cơ bản của các em học sinh lớp 6 thì không thể bỏ qua phần đầu tiên chính là ước và bội cơ bản nhất. Dưới đây là một số dạng toán liên quan.

Theo phân tích của các giáo viên lớp 6 thì cần đầu tư thực hiện các bước sau để giải các bài toán liên quan đến phần ước và bội. Cụ thể như sau:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme