Hướng dẫn làm bài phần tỉ lệ thức của Toán cơ bản lớp 7

Trong phần đại số sách giáo khoa của Toán lớp 7 có phần tỉ lệ thức khá đơn giản và phổ biến. Bạn cần nắm chắc kiến thức cơ bản để có thể hoàn thiện được chuyên môn.

Các giáo viên chuyên toán lớp 7 phần đại số sẽ giúp bạn giải các bài toán phần tỉ lệ thức dưới đây theo cách đơn giản và nhanh nhất.

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme