Hướng dẫn làm các bài toán phần cộng hai số nguyên khác dấu của toán lớp 6

Có thể nhận thấy việc cộng hai số nguyên khác dấu của toán lớp 6 rất quan trọng và có thể làm nền để chuẩn bị cho kiến thức Đại số 6 của chương trình sách giáo khoa cơ bản.

Dưới đây là một số dạng toán phần cộng hai số nguyên khác dấu mà bạn có thể làm quen khi tham gia chương trình sách giáo khoa cơ bản.

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme