Hướng dẫn làm Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực trong Đại số 7

Trong chương trình sách giáo khoa cơ bản thì phần hình học lớp 7 thì Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực không thể bỏ qua mà bạn cần chú ý nắm chắc kiến thức để làm các dạng toán.

Theo đó, các giáo viên chuyên toán lớp 7 cũng đã chỉ ra các dạng toán phù hợp với trình độ của học sinh. Dưới đây là một số dạng toán và cách giải Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực đơn giản nhất:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme