Hướng dẫn làm phần Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Có thể nhận thấy phần kiến thức của toán lớp 8 có nội dung Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang rất quan trọng và cần được hướng dẫn chi tiết, cụ thể.

Theo kinh nghiệm và chuyên môn của các chuyên gia về hình học 8 thì Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang sẽ được giải với các bước và hướng giải sau đây:

 

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme