Hướng dẫn làm phần Hai tam giác bằng nhau của toán lớp 7

Trong chương trình sách giáo khoa cơ bản thì phần hình học lớp 7 thì Hai tam giác bằng nhau không thể bỏ qua mà bạn cần chú ý nắm chắc kiến thức để làm các dạng toán.

Theo đó, các giáo viên chuyên toán lớp 7 cũng đã chỉ ra các dạng toán phù hợp với trình độ của học sinh. Dưới đây là một số dạng toán và cách giải Hai tam giác bằng nhau đơn giản nhất:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme