Hướng dẫn làm Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai của toán lớp 7

Trong chương trình sách giáo khoa cơ bản thì phần Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai mà bạn cần chú ý nắm chắc kiến thức để làm các dạng toán.

Theo đó, các giáo viên chuyên toán lớp 7 cũng đã chỉ ra các dạng toán phù hợp với trình độ của học sinh. Dưới đây là một số dạng toán và cách giải Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai đơn giản nhất:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme