Một số bài toán về Từ vuông góc đến song song trong toán lớp 7

Trong chương trình sách giáo khoa cơ bản thì phần hình học lớp 7 thì Từ vuông góc đến song song không thể bỏ qua mà bạn cần chú ý nắm chắc kiến thức để làm các dạng toán.

Theo đó, các giáo viên chuyên toán lớp 7 cũng đã chỉ ra các dạng toán phù hợp với trình độ của học sinh. Dưới đây là một số dạng toán và cách giải một số bài toán về Từ vuông góc đến song song đơn giản nhất:

Nguồn: Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme