Ôn tập chương I: Đoạn thẳng của Hình học 6

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Ôn tập chương I: Đoạn thẳng với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 6 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Ôn tập chương I: Đoạn thẳng. Các bạn học sinh có thể tham khảo dưới đây:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme