Ôn tập dạng toán Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 của Toán lớp 6

Trong chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6 có phần Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 thì bạn cần chuẩn bị để thực hiện các bước giải sao cho đúng nhất với các bước sau.

Chỉ cần thực hiện đúng quy trình với các bước đầy đủ cơ bản thì bạn có thể làm bài với tốc độ nhanh nhất và độ chính xác nhất. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 bao gồm các dạng toán và cách giải như sau:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme