Ôn tập dạng toán phần mở đầu phần phương trình của Toán lớp 8

Trong phần đầu tiên của chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8 có phần mở đầu phần phương trình thì bạn cần chuẩn bị để thực hiện các bước giải sao cho đúng nhất.

Chỉ cần thực hiện đúng quy trình với các bước đầy đủ cơ bản thì bạn có thể làm bài với tốc độ nhanh nhất và độ chính xác nhất. Mở đầu phần phương trình bao gồm các dạng toán và cách giải như sau:

 

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme