Ôn tập Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Trong phần đầu tiên của Đại số 7 có phần Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân thì bạn cần chuẩn bị để thực hiện các bước giải sao cho đúng nhất.

Chỉ cần thực hiện đúng quy trình với các bước đầy đủ cơ bản thì bạn có thể làm bài với tốc độ nhanh nhất và độ chính xác nhất. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân sẽ bao gồm các dạng toán và cách giải như sau:

Nguồn toancap2.com

 

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme