Ôn tập Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 6 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Các bạn học sinh có thể tham khảo dưới đây:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme