Ôn tập nội dung của phần Cộng hai số nguyên khác dấu

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Cộng hai số nguyên khác dấu với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 6 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Cộng hai số nguyên khác dấu. Các bạn học sinh có thể tham khảo dưới đây:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme