Ôn tập nội dung của phần Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 6 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. Các bạn học sinh có thể tham khảo dưới đây:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme