Ôn tập nội dung của phần Quy tắc chuyển vế của Đại số 6

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Quy tắc chuyển vế với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 6 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Quy tắc chuyển vế để các bạn học sinh có thể tham khảo cách giải đơn giản và chính xác dưới đây:

cal

 

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme