Ôn tập nội dung của phần Tia phân giác của góc trong Hình học 6

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Tia phân giác của góc với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 6 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Tia phân giác của góc. Các bạn học sinh có thể tham khảo dưới đây:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme