Ôn tập nội dung của phần Tìm tỉ số của hai số

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Tìm tỉ số của hai số với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 6 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Tìm tỉ số của hai số để các bạn học sinh có thể tham khảo cách giải đơn giản và chính xác dưới đây:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme