Ôn tập nội dung Khái niệm hai tam giác đồng dạng của Hình học 8

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Khái niệm hai tam giác đồng dạng với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 8 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Khái niệm hai tam giác đồng dạng để các bạn học sinh có thể tham khảo cách giải đơn giản và chính xác dưới đây:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme