Ôn tập phần Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm của toán lớp 6

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 6 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm rất quan trọng. Các bạn học sinh có thể tham khảo dưới đây:

Nguồn: Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme