Ôn tập phần Phép trừ và phép chia của toán lớp 6 cơ bản

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Phép trừ và phép chia với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 6 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Phép trừ và phép chia rất quan trọng. Các bạn học sinh có thể tham khảo dưới đây:

Nguồn: Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme