Ôn tập phần Quy đồng mẫu số nhiều phân số của toán lớp 6

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Quy đồng mẫu số nhiều phân số với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 6 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Quy đồng mẫu số nhiều phân số rất quan trọng. Các bạn học sinh có thể tham khảo dưới đây:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme