Ôn tập Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 8 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
để các bạn học sinh có thể tham khảo cách giải đơn giản và chính xác dưới đây:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme