Ôn tập phần Tính chất chia hết của một tổng của Đại số 6

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Tính chất chia hết của một tổng với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 6 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Tính chất chia hết của một tổng. Các bạn học sinh có thể tham khảo dưới đây:

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme