Ôn tập phần Tính chất chia hết của một tổng trong toán lớp 6

Bạn có thể nhận thấy trong chương trình sách giáo khoa cơ bản có phần Tính chất chia hết của một tổng với các dạng toán liên quan rất quan trọng.

Bởi vậy, các giáo viên chuyên toán lớp 6 đã đưa ra một số bài toán liên quan đến phần Tính chất chia hết của một tổng rất quan trọng. Các bạn học sinh có thể tham khảo dưới đây:

Nguồn: Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TPHCM

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme