Phần kiến thức cơ bản về hình trụ, hình nón và hình cầu lớp 9

Dựa vào kiến thức cơ bản về phần hình trụ, hình nón và hình cầu của chương trình toán lớp 9 thì bạn cần phải làm một số dạng toán cơ bản dưới dây với cách giải đơn giản.

Trong chương trình đại số 9 thì bạn cần phải tìm hiểu các bài toán về hình cầu, hình nón và hình trụ cơ bản như sau:

Một số dạng toán cơ bản về hình cầu, hình trụ và hình nón

Chương trình sách giáo khoa cơ bản của toán lớp 9 cho thấy rằng bạn cần làm một số bài toán sau:

Trên đây là kiến thức mà chương trình hình học 9 yêu cầu tất cả các học sinh hoàn thành.

Hướng dẫn cách giải một số bài toán cơ bản 

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme