Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên và hình chiếu

Trong chương trình sách giáo khoa cơ bản thì phần hình học lớp 7 thì Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu bạn cần chú ý nắm chắc kiến thức để làm các dạng toán.

Theo đó, các giáo viên chuyên toán lớp 7 cũng đã chỉ ra các dạng toán phù hợp với trình độ của học sinh. Dưới đây là một số dạng toán và cách Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu đơn giản nhất:

 

Nguồn toancap2.com

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme