Thẻ: ứng dụng

Ứng dụng của bất đẳng thức trong Toán THCS

Ứng dụng của bất đẳng thức trong Toán THCS
Đây là bài thứ 9 of 10 trong series Chuyên đề: Bất đẳng thức THCS

Trong chương trình Toán trung học cơ sở (THCS), các em có thể sử dụng bất đẳng thức để giải phương trình, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức. Các em xem những ví dụ dưới đây để hiểu rõ. 1. Ứng dụng bất đẳng thức để giải phương trình Ví dụ […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme