Tính chất đường phân giác của tam giác

Tính chất đường phân giác trong tam giác

Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn ấy.

Tính chất đường phân giác của tam giác-1

Chú ý:

Định lí vẫn đúng với đường phân giác của góc ngoài của tam giác

Tính chất đường phân giác của tam giác-2

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme