10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6

Toancap2.com gửi tới các em học sinh 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6. Đây là những đề thi tương tự các đề thi học kì 2 ở trường.

Các em hãy làm từng đề thi để nâng cao khả năng giải đề của mình.

Xem 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6:

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme