2 cách chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

Đây là bài thứ 13 of 23 trong series Phương pháp chứng minh hình học THCS

Để chứng minh đường thẳng (d) là tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) các em có thể sử dụng một trong 2 cách dưới đây.

1. Chứng minh A thuộc (O) và (d) ⊥OA tại A.(sử dụng các phương pháp chứng minh 2 đường thẳng vuông góc)

2. Chứng minh (d)⊥ OA tại A và OA = R.

Bài cùng series:<< Phương pháp chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng4 cách chứng minh hai cung tròn bằng nhau >>

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme