Năm: 2017

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Bắc Ninh năm 2013

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Bắc Ninh năm 2013

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên tỉnh Bắc Ninh năm học 2013 – 2014. Câu 1. (1,5 điểm) a) Rút gọn biểu thức \(A=\left( \frac{x+2}{x\sqrt{x}-1}+\frac{\sqrt{x}+2}{x+\sqrt{x}+1}+\frac{1}{1-\sqrt{x}} \right):\frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}\) với \(x\ge 0,\,\,x\ne \,1\). b) Cho \(x=\frac{\left( \sqrt{3}-1 \right).\sqrt[3]{10+6\sqrt{3}}}{\sqrt{21+4\sqrt{5}}+3}\), tính giá trị của biểu thức \(P={{\left( {{x}^{2}}+4x-2 \right)}^{2013}}.\) Câu 2. (2,0 điểm) Cho phương […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Hải Phòng năm 2013

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Hải Phòng năm 2013

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên thành phố Hải Phòng năm học 2013 – 2014. Bài 1. (2.0 điểm) a) Cho \(A=\left( \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}-\frac{x-3}{x+2\sqrt{x}+4}-\frac{7\sqrt{x}+10}{x\sqrt{x}-8} \right):\frac{\sqrt{x}+7}{x+2\sqrt{x}+4}\). Tìm sao cho A < 2. b) Tìm m để phương trình \({{x}^{2}}-\left( 2m+4 \right)x+3m+2=0\) có hai nghiệm phân biệt \({{x}_{1}},{{x}_{2}}\) thỏa mãn \({{x}_{2}}=2{{x}_{1}}+3\). Bài 2. (2.0 […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 10

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 10

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Câu 1:  Tính tổng \(A=\frac{1}{3}+\frac{1}{{{3}^{2}}}+\frac{1}{{{3}^{3}}}+…+\frac{1}{{{3}^{100}}}\) Câu 2:  Tìm số tự nhiên a, b, c, d nhỏ nhất sao cho: \(\frac{a}{b}=\frac{5}{3}\) ; \(\frac{b}{c}=\frac{12}{21}\); \(\frac{c}{d}=\frac{6}{11}\) Câu 3:  Cho 2 dãy số tự nhiên 1, 2, 3, …, 50 a) Tìm hai số thuộc dãy trên sao cho ƯCLN […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme